Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu

Unilabs Diagnostics k.s., Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 604 70 488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76193

Veřejné prohlášení

Ve skupině Unilabs sdílíme hodnoty programu CARE BIG. Součástí naší kultury je ochrana toho, čeho si naši zákazníci nejvíce cení. To samozřejmě zahrnuje i osobní údaje. S osobními údaji jsme v naší organizaci vždy nakládali nanejvýš bezpečně a v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.

Implementace rámce EU na ochranu údajů neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zavádí nový soubor pravidel, která bude Unilabs dodržovat.

Jak si Unilabs stojí v oblasti GDPR?

Kdykoliv jsou některé z našich společností svěřeny osobní údaje, dodržujeme požadavky stanovené GDPR. To se netýká pouze zpracovávání údajů pacientů, nýbrž také údajů našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších jednotlivců, s nimiž máme v rámci naší činnosti pracovní vztahy.

S pomocí renomované společnosti v oblasti ochrany údajů jsme prostudovali požadavky stanovené GDPR a sestavili jsme tým zabývající se ochranou osobních údajů, který vede skupinový Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

Zpracování údajů: GDPR vyžaduje, aby byly údaje sbírány a zpracovávány čestně a pro konkrétní, explicitně určené a legitimní účely. Naše zpracovatelské úkony jsou inventarizovány v registru a každý se opírá o jasný právní základ. Zpracovatelský úkon může být například nutný pro plnění smlouvy nebo pro účely legitimního zájmu, který Unilabs sleduje. Pokud zpracování osobních údajů svěříme třetí straně, ujišťujeme se, že naši zpracovatelé údajů dodržují koncept náležité péče a smluvní dohody.

Transparentnost: GDPR vyžaduje kontrolu osobních údajů v průběhu celého cyklu jejich existence a provádění náležitých kroků k tomu, aby byly údaje adekvátní, relevantní, omezené, přesné a aktualizované. Zpracovávání údajů našimi společnostmi je plně transparentní. Osobní údaje jsou mapovány, aby byl umožněn jejich sběr, uchovávání, použití, úpravy nebo vymazání v souladu s požadavky stanovenými GDPR a požadavky subjektů údajů.

Bezpečnost údajů: V Unilabs je ochrana a bezpečnost údajů nanejvýš důležitá. Zavádíme všechna vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti a aby byly osobní údaje přístupné ale chráněné.

Co bude následovat?

V Unilabs se vždy snažíme o kvalitní poskytování služby a spokojenost zákazníka. I nadále budeme provádět dodatečně vyžadované změny podle nové legislativy a v průběhu tohoto vývoje budeme informovat své klienty, pacienty, dodavatele a všechny regulační orgány.

GDPR je příležitostí k intenzivnější spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními, která by měla přinést nejen splnění pravidel k ochraně osobních údajů, ale také lepší péči jednotlivcům.

Pokud se chcete dozvědět více o požadavcích stanovených GDPR, přečtěte si o nové regulaci na stránkách Evropské komise:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

Pro více informací o tom, jak dodržujeme nařízení, nás kontaktujte na dpo@unilabs.com.

Podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na www.unilabs.cz/cs/gdpr