FAQ

Kontakty

Zákaznická linka (klientské centrum): 800 737 383

E-mailová adresa: klienti@unilabs.com

Název: Unilabs Diagnostics k.s.
IČO: 60470488
DIČ: CZ60470488
Spisová značka: A 76193 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo: Evropská 2589/33b, Dejvice, 160 00 Praha 6


Upozornění: Při podezření na akutní zdravotní problém vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Laboratorní vyšetření jsou určená pouze k diagnostickým účelům a nejsou vhodná pro řešení akutních zdravotních stavů. Výsledek laboratorního vyšetření doporučujeme konzultovat se svým praktickým lékařem. Případně můžete využít službu našeho externího partnera "Interpretace výsledku k objednávce", která je zpoplatněna. Po obdržení konečného výsledku naleznete odkaz na svém profilu.

1. Mohu objednat svého muže/ženu, bratra/sestru, přítele/přítelkyni?

Zákazník není oprávněn vytvářet objednávky pro třetí osoby, s výjimkou osob, kterým je zákonným zástupcem. Odběr k laboratornímu vyšetření může podstoupit výlučně ta osoba, na kterou byla vystavena objednávka. Zákazník bude na odběrovém místě podroben kontrole totožnosti. 

2. Mohu stornovat objednávku?

Ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek:

  • uhrazená suma za již zakoupený test / balíček testů se nevrací!
  • vámi vybraný a rezervovaný termín odběru je po zaslání objednávky závazný

V případě závažných důvodů můžete požádat  jedenkrát o přeobjednání a to nejpozději 3 dny před původním termínem. Žádost můžete zaslat na klienti@unilabs.com nebo zavolat na infolinku 800 737 383.

Do konce následujícího pracovního dne Vám v případě oprávněnosti požadavku nabídneme 3 náhradní termíny.

Výběr náhradního termínu jste povinni provést do konce následujícího pracovního dne od vyzvání, jinak jsou náhradní termíny stornovány a platí původní termín.

3. Mám si k odběru přinést žádanku od lékaře?

Na odběr objednaný přes web Unilabs Online se objednáváte jako samoplátce. Jedná se o úkony, které si sami hradíte. Na tyto odběry žádanku od lékaře nepotřebujete.

4. Mám nárok na proplacení odběru od své zdravotní pojišťovny?

Testy objednané přes web Unilabs Online nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jsou hrazeny vámi v celkové výši, po jejímž uhrazení obdržíte potvrzení o zaplacení. 

5. Mohu se obrátit na nějakou infolinku, mám-li dotaz?

Vaše dotazy můžete adresovat na email klienti@unilabs.com nebo na infolinku 800 737 383 v pracovní dny od 7:00 do 16:30 a v sobotu od 9:00 do 15:00

6. Jaká je příprava před odběrem krve?

Pravidla před odběrem jsou uvedena v sekci Příprava na odběr

7. Mohu si odebrat vzorek sám?

Jediný vzorek, který je potřeba si odebrat sám je vzorek ranní moči, který je potřeba přinést k odběru některých produktů. Odběrovou zkumavku na moč si můžete vyzvednout kdykoliv před odběrem na jakémkoliv našem odběrovém místě nebo zakoupit v lékárně.

8. Co mám dělat, když při odběru krve omdlévám?

V případě, že máte při odběrech krve problém s omdléváním, informujte před odběrem sestřičku. Před odběrem se ráno dostatečně napijte, vyhněte se stresu, fyzické námaze a kouření. Půl hodiny po odběru zůstaňte v čekárně pod dohledem zdravotnického personálu.

9. Mohu si odběr nechat provést anonymně?

Ne. V souladu se zákonem 372/2011 o zdravotních službách vyžadujeme úplnou identifikace osoby, která podstoupí odběr. 

10. Od kolika roků mohu objednat na odběr své děti?

Vyšetřujeme pouze osoby starší než 8 let, s výjimkou testů, u kterých je v popisu vyšetření uveden jiný věk.

11. Mohu se objednat na odběr přes Unilabs Online bez založení účtu?

Podmínkou objednávky přes web Unilabs Online je registrace. Účet je chráněn vlastním heslem. Společnost Unilabs Diagnostics, k.s. jako provozovatel webových stránek a poskytovatel služeb, bude ke všem vašim údajům přistupovat diskrétně s dodržením GDPR pravidel a s možností kdykoliv účet zrušit. 

12. Co se stane v případě, že se nedostavím na odběr včas?

Při pozdním příchodu na odběrové místo v čase překračujícím 30 minut není společnost Unilabs povinna provést odběr vzorků a můžete být odmítnuti. 

Při příchodu na odběrové místo se nahlaste personálu a pokud to bude možné, naše sestra vás co nejdříve odbaví. V případě, že personál zhodnotí, že není možné z kapacitních důvodů odběr provést, kontaktujte nás s požadavkem na změnu termínu na infolinku 800 737 383 nebo zašlete žádost na klienti@unilabs.com

13. Co se stane v případě, že se nedostavím na odběr vůbec?

Termín odběru je přesně stanovený a závazný. V případě, že odběr nebude vykonaný z důvodu pochybení na straně zákazníka, nárok společnosti Unilabs na úhradu ceny objednaných laboratorních testů je nedotknutelný a uhrazená částka nebude zákazníkovi vrácena, ale v celkové výši propadne ve prospěch společnosti Unilabs.

V případě závažných důvodů můžete požádat jedenkrát o přeobjednání, a to nejpozději 3 dny před původním termínem. Žádost můžete zaslat na klienti@unilabs.com nebo zavolat na infolinku 800 737 383.

Do konce následujícího pracovního dne Vám v případě oprávněnosti požadavku nabídneme 3 náhradní termíny.

Výběr náhradního termínu jste povinni provést do konce následujícího pracovního dne od vyzvání, jinak jsou náhradní termíny stornovány a platí původní termín.

14. Mohu změnit termín odběru, např. kvůli nemoci?

Termín odběru není možné libovolně měnit.

V případě závažných důvodů můžete požádat jedenkrát o přeobjednání a to nejpozději 3 dny před původním termínem. Žádost můžete zaslat na klienti@unilabs.com nebo zavolat na infolinku 800 737 383.

Do konce následujícího pracovního dne Vám v případě oprávněnosti požadavku nabídneme 3 náhradní termíny.

Výběr náhradního termínu jste povinni provést do konce následujícího pracovního dne od vyzvání, jinak jsou náhradní termíny stornovány a platí původní termín.

15. Jak mohu za odběr zaplatit?

Objednaný produkt lze zaplatit pouze online platební kartou při procesu objednání produktu.

16. V jaké formě dostanu výsledky?

Výsledky budou dostupné ve vašem profilu na Unilabs Online ve formě pdf ke stažení v termínu uvedeném u daného produktu. V okamžiku vyhotovení výsledku budete informováni formou e-mailu a SMS.

17. Kdo mi vysvětlí výsledky vyšetření, pokud jim nerozumím?

Laboratoře Unilabs vydají výsledky v souladu s platnými pokyny dle normy ČSN EN 15189:2013. Na výsledkovém protokolu naleznete kromě jiného také referenční rozmezí jednotlivých parametrů, díky kterým uvidíte, zda je ten či který parametr v normě nebo mimo mez. U vybraných vyšetření je provedena základní písemná interpretace. Výsledky neslouží jako náhrada za komplexní klinické vyšetření u specialisty, jehož cílem je určit vaši diagnózu.

V souvislosti s uskutečněným laboratorním vyšetřením máte možnost využít službu ulekare.cz, která nabízí online poradnu s více než 350 lékaři různých specializací, dostupnou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Služba Vám tak nabízí vlastní prostor pro péči o Vaše zdraví a v online klientské zóně můžete pokládat své dotazy.

Pro objednání této služby prosím využijte odkaz v Objednávkách, kde můžete provést registraci a úhradu objednávky dle Vašeho výběru.
Samotná registrace na webu ulekare.cz je zdarma a zpoplatněna je až odpověď lékaře na kladený dotaz.

18. Mohu po absolvování odběru podat reklamaci?

V případě, že chcete podat reklamaci, postupujte v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, v sekci Reklamace.

19. Mohu zaplatit přímo na místě odběru?

Platba přímo na místě odběru není možná. Je možné platit pouze online platební kartou. Rezervace termínu odběru se stává platnou až po uhrazení v Unilabs Online.

20. Jak často mohu absolvovat odběr?

V případě, že pravidelně sledujete nějaký parametr, doporučujeme dodržet minimální interval 3 měsíce. V ostatních případech můžete přijít na odběr podle svého uvážení. 

21. V případě, že mám výsledky jednotlivých parametrů znepokojující, na koho se mám obrátit s potřebou řešení mého stavu – diagnostiky a léčby?

Patologické hodnoty jednotlivých parametrů laboratorních testů musíte řešit výhradně se svým ošetřujícím lékařem. Provozovatel Unilabs Online nezprostředkovává žádné následné diagnostické a terapeutické řešení.

V případě požadavku máte možnost si objednat placenou službu Konzultace výsledků laboratorních vyšetření u našeho partnera uLékaře, kde získáte ucelený přehled o výsledcích s přihlédnutím k vaší dosavadní anamnéze či klinickému nálezu. Konzultaci si můžete objednat kdykoliv po obdržení výsledku kliknutím ve vašem profilu Objednávky.

22. Mám před odběrem krve nebo jiného biologického materiálu o něčem informovat personál na odběrovém místě?

Ano. Povinností vyplývající ze zákona je informovat zdravotní personál o přenosných infekčních nemocí, o kterých již případně víte, aby se dále nemoci nešířily (hepatitidy B a C, HIV, Syfilis). Dále je vhodné informovat, že trpíte cukrovkou, vysokým případně nízkým tlakem, či, že se vám dělá při odběru nevolno.

23. Co když nebude možné provést všechny testy?

V případě, že po odběru nebude možné provést veškeré testy (např. z důvodu nedostatku materiálu, technické chybě apod.), bude vás kontaktovat pracovník klientského centra, který s vámi domluví náhradní termín odběru, případně pak vrácení peněz.

24. Jak si mohu vymazat účet?

Pokud chcete vymazat svůj profil, kontaktujte nás písemně na klienti@unilabs.com a nebo můžete sami profil vymazat kliknutím na tlačítko Odstranění účtu.