Testy

Filtr
Seřadit podle
grid layout rows layout

Albumin je malá bílkovina, která tvoří 60 % krevních bílkovin a tvoří se v játrech. Úlohou albuminu v krvi je transportovat různé látky a udržovat rovnováhu vnitřního prostředí. Z…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Poměr koncentrace albumin/kreatinin (ACR) je výpočet používaný k posouzení stavu glomerulárního aparátu ledvin. Protože albumin je malá molekula, je citlivým ukazatelem poškození cév a je jednou…

Zobrazit více
Odběr Moč
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Je enzym alkalická fosfatáza, který se nachází ve vysokých koncentracích v jaterních a kostních buňkách. Je důležitým parametrem při diagnostice onemocnění jater a kostí.

Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Neboli alaninaminotransferáza je enzym též přítomný v cytoplazmě buněk některých tkání. Je důležitý pro tvorbu a odbourávání aminokyselin a hraje také roli v metabolismu dusíku, ale tak…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Anti-HBs – neutralizační vazbou na HBsAg na povrchu viru brání jeho vstupu do buňky, je přítomen v séru u osob, které někdy v životě prodělaly HBV infekci (pak bývají přítomny i anti-HBc a anti-HBe), anebo u…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 2 pracovních dnů

Virová žloutenka typu C se může kromě nespecifických příznaků (únava, bolest v pravém podžebří, bolesti kloubů ) projevovat také asymptomaticky tzn. bez příznaků. Hepatitida C může vést k poškození…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 2 pracovních dnů

Současná diagnostika kombinuje detekci protilátek v screeningovém testu, zachytí jejich přítomnost v rannějším stádiu infekce tzn. v průběhu 5-12 týdnů po nákaze.

Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 2 pracovních dnů

Anti-TSHR jsou protilátky stimulující štítnou žlázu. Jedná se o imunoglobuliny (produkty bílých krvinek), které se vážou na TSH receptor (TSHR) vlastních buněk štítné žl…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Anti -TG znamená protilátky proti thyreoglobulinu. Thyreoglobulin (TG) je bílkovina, která tvoří substrát pro tvorbu hormonů štítné žlázy T4 a T3. Tvorba imunoglobulinů (produktů bílých krvinek)…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy. Jedná se o imunoglobuliny (produkty bílých krvinek) namířené…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Aspartátaminotransferáza (AST) je další jaterní enzym, který je zvýšený při těžkém poškození (nekróze) hepatocytu. Nejčastějšími příčinami poškození…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) není jednoduše dědičné onemocnění v tom smyslu, že by se přenášela z rodičů na děti. Přesto však v jejím rozvoji dědičnost významnou roli hraje. Má…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 10 pracovních dnů

Celkový bilirubin (Bi) je žlutooranžové barvivo a produkt metabolismu hemu (obsahuje železo) a který se nachází v červených krvinkách, ale také v mnoha bílkovinách (např. v myoglobinu, peroxidáze,…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

PCR je laboratorní vyšetření, kde se stanovuje poměr koncentrace bílkoviny a kreatininu ve vzorku první ranní moče. Doporučení k tomuto vyšetření je obdobné jako u vyšetření ACR (poměr…

Zobrazit více
Odběr Moč
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

C3 komplement je jedním z proteinů, které tvoří systém komplementu v krevní plazmě. Komplement je součástí imunitního systému a hraje důležitou roli při obraně těla proti infekcím. C3 složka komplementu je…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 4 pracovních dnů

C4 komplement je jedním z proteinů, které tvoří systém komplementu v krevní plazmě. Komplement je součástí imunitního systému a hraje důležitou roli při obraně těla proti infekcím. Specifické vy&scaron…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 4 pracovních dnů

Ca 125 je protein, který slouží jako prediktivní nádorový marker u rakoviny vaječníků, slinivky břišní, GIT a plic. Hladina CA-125 může být zvýšená i u nenádorových stavů, včetně…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 2 pracovních dnů

T lymfocyty mají zásadní úlohu při eliminaci buněk infikovaných intracelulárními patogeny a při regulaci vývoje B lymfocytů v plazmatické buňky produkující protilátky.   Znaky CD3, CD4…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Predispozice k celiakii je podmíněna geny HLA-DQA1* a HLA-DQB1*, což jsou geny HLA antigenů II. třídy (HLA je zkratka pro Human Leukocyte Antigen, což jsou bílkovinné struktury na povrchu lidských bílých krvinek, které se…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 10 pracovních dnů

Je stanovení koncentrace všech bílkovin v krevní plazmě. Bílkoviny jsou základními stavebními kameny všech buněk a tkání. Jsou důležité nejen pro tělesný růst, ale plní také…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Základní chemická analýza moči a močového sedimentu se zaměřuje na vyšetření pH a specifické hmotnosti moči. Zahrnuje také kvalitativní průkaz přítomnosti bílkovin, cukru, ketolátek,…

Zobrazit více
Odběr Moč
Čas vydání výsledku do 1 pracovního dne

Chlamydia trachomatis je v současné době ve vyspělých zemích častým původcem sexuálně přenosných onemocnění.  Anti Chlamydia trachomatis IgA, IgM, IgG - sérologické testování v diagnostice akutn…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 10 pracovních dnů

Chlamydia trachomatis je v současné době ve vyspělých zemích častým původcem sexuálně přenosných onemocnění.  Anti Chlamydia trachomatis IgA, IgM, IgG - sérologické testování v diagnostice akutn…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 10 pracovních dnů

Chlamydia trachomatis je v současné době ve vyspělých zemích častým původcem sexuálně přenosných onemocnění.  Chlamydie mohou způsobit závažné zdravotní problémy. Společný text pro…

Zobrazit více
Odběr Krev
Čas vydání výsledku do 10 pracovních dnů