V UNILABS vyhovíme požadavkům lékařů i pacientů

Strategii UNILABS tvoří 2 základní pilíře - pomoc lékařům a pomoc pacientům

V prvním případě budujeme a zkvalitňujeme sítě vlastních laboratoří a pomáháme zdravotnickým zařízením zefektivnit laboratorní provoz směrem k pacientskému blahu.

V tom druhém zavádíme nové vyšetřovací metody, abychom pacientům poskytli rychlou a přesnou diagnostiku široké škály nemocí.

Služby pro pacienty

Jako klient samoplátce máte možnost pravidelně podstoupit preventivní testování u nás v UNILABS, kde se specializujeme na odhalování široké škály chorob už v počátečním stadiu. Řadíme se k odborníkům na:

Základní vyšetření provádíme v nejbližší regionální laboratoři, specializovaná vyšetření realizujeme v jedné ze 3 centrálních laboratoří – v Praze, Ostravě a Mostišti (Nemocnice sv. Zdislavy).

Služby pro lékaře

Kolegům lékařům ze státních, veřejných i soukromých zdravotnických zařízení poskytujeme pomoc při zavádění nových diagnostických metod a zefektivnění laboratorního provozu. Partnerským zdravotnickým zařízením přinášíme úsporu času i peněz a v neposlední řadě jim pomáháme likvidovat nebezpečný biologický odpad.