Poskytované služby

Laboratoře Unilabs Diagnostics k.s jsou plně k dispozici svým klientům  - lékařům ze soukromých, veřejných i státních zdravotních institucí a zařízení, ale i pacientům z řad samoplátců.
Unilabs se může pochlubit nejen širokým spektrem laboratorních vyšetření a podle požadavků i urgentní servis pro rychlou diagnostiku široké škály onemocnění. V neposlední řadě, jako lídr ve svém oboru se společnost pyšní i zaváděním nových vyšetřovacích metod.

Základní biochemická a hematologická vyšetření realizujeme v nejbližší regionální laboratoři, specializovaná vyšetření jsou pak od lékařů převážena a prováděna v jedné ze tří centrálních laboratoří – v Praze, Ostravě a Mostišti (nemocniční laboratoř – Nemocnice sv. Zdislavy). 

Strategickým záměrem firmy není jen budování a zkvalitňování sítě vlastních laboratoří, ale rovněž pomoc zdravotnickým zařízením, která provozují svoje laboratoře v drtivé většině případů značně neefektivně. Naše metody přinášejí ve všech případech prokazatelné úspory. Výhodou je i možnost individuálně vyjít vstříc spolupracujícím lékařům v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Biochemie

Biochemická vyšetření jsou prováděna na plně automatizovaných linkách. Vybavení laboratoří je zajištěno dodavateli nejkvalitnějších přístrojů a zařízení v jednotlivých oborech.

Imunologie

Unilabs provádí standardní imunologická vyšetření a také specializovaná vyšetření či vyšetření pro alergology. Mezi ně patří např. Alergen specifické IgE protilátky, komponentová diagnostika, multiplexové testy (ISAC, ALEX), eosinofilní kationický protein, IgG, aktivace bazofilů či histaminové intolerance.

Patologie

Patologická vyšetření mají v Unilabs dlouhou tradici a laboratoř se tak staví do popředí zpracovatelů vzorků histologie a cytologie. Ty doplňují metody, jako je imunohistochemie, enzymatická histochemie, eletronová mikroskopie a genetika.